Natisni

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov razen v primerih določenih z zakonom (npr. sodni nalog). Osebni podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Ponudnik za nedoločen čas hrani naslednje osebne podatke kupcev:

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, dostavo blaga), ostalo potrebno komunikacijo.

Odveza odgovornosti